Làm thế nào để rút tiền hoặc rút khỏi dư của mình? Các bước thực hiện rút tiền:

nhấp chuột đầu tiên trên menu rút ID người dùng của bạn
Điền vào các hình thức rút
Vui lòng điền vào các cột tin tức với một ID người dùng cho quá trình trơn tru rút
Chờ cho một bản ghi nhớ trả lời của chiến lược dịch vụ khách hàng để xác nhận rút